logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Touch Probe koordinatna merna mašina
Oprema

Touch Probe je koordinatna merna mašina koja funkcioniše na principu koji je najbliži taktilnim mernim mašinama: entiteti koji se mere definišu se pipanjem potrebnog broja tačaka. Za razliku od konvencionalnih koordinatnih mernih mašina koje su namenjene za ograničen opseg veličina mernih objekata, Touch Probe se primenjuje za merenje objekata veličine do 20m. Ovo je moguće korišćenjem ovog sistema u kombinaciji sa optičkim mernim sistemom TRITOP. Druga bitna prednost je što se mogu definisati i napraviti korisnički uređaju za pipanje tačaka, pa je moguće merenje sakrivenih i nedostupnih geometrijskih entiteta koji se ne mogu izmeriti ni jednom konvenionalnom mernom mašinom.