logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
FARO Arm Platinum
Oprema

FARO Arm Platinum predstavlja najprecizniju portabl mernu ruku koja je do sad napravljena. Na osnovu visoke preciznosti i prenosivosti, primena FARO Platinum ruke je moguća u svakoj oblasti istraživanja i razvoja. FARO Platinum ruka meri trodimenzionalne koordinate geometrijskih elemenata (otvora, ivica, cilindara, konusa, sfera itd.) i omogućava: upoređivanje odstupanja u odnosu na CAD model, kontrolu tolerancija oblika i položaja, proveru specifikacija iz crteža, tabela ili mernih listova.