logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Ispitivanja materijala na Servohidrauličnom pulzatoru SHIMADZU (statičko ispitivanje materijala, mehanika loma, zamor materijala, ispitivanja na povišenim temeperaturama)

(LABORATORIJSKI TEST)

Servohidraulični pulzator SHIMADZU (statičko ispitivanje materijala, mehaniku loma, zamor materijala, ispitivanja na povišenim temeperaturama)