logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Jednoosni „Stretch” sistem za ispitivanje mehaničkih karakteristika bioloških tkiva
Oprema

Karakteristike jednoosnog sistema su:

- Mehanički sistem za jednoosno zatezanje

- Upravljanje pomoću računara

- Maksimalna sila 30 N

- Mogućnost promene senzora