logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Sistem za vakuumsko livenje MTT Vacuum Casting 5/01
Oprema

Sistem za vakuumsko livenje MTT Vacuum Casting 5/01 za proizvodnju malih serija funkcionalnih plastičnih prototipova, za proizvodnju poliuretanskih kopija originalnih  delova u kalupu od silikonske gume. Maksimalne dimenzije modela su 530 mm x 450 mm x 425 mm. Kao materijali za izradu modela koriste se silikonske gume, najlon, ABS, polikarbonati, polipropileni, elastomeri, kao i širok spektar plastičnih materijala.