logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Centar za informacione tehnologije - CIT (Centar)
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
www:
Home page
email:
gruja@kg.ac.rs

Centar za informacione tehnologije (CIT) je deo Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu i osnovan je 2002. godine odlukom Naučno - nastavnog veća. Osnivač i upravnik centra je Prof. dr Nenad Grujović, a u radu centra učestvuju mladi istraživači i studenti angažovani u realizaciji aktivnosti na internim, nacionalnim i međunarodnim projektima. 
CIT ima dugogodišnje iskustvo i značajne uspehe u realizaciji i saradnji na velikim međunarodnim projektima (FP6, TEMPUS, INTERREG, WUS), kao koordinator u upravljanju projektima i kao učesnik.

Delatnost:

•    Istraživanje i razvoj u oblasti informacionih tehnologija, softverskog inženjeringa, projektovanja i implementacije kompjuterski podržanih sistema, posebno u oblasti informacionih sistema i hidroinformatike
•    Istraživanje i razvoj u oblasti brze izrade prototipova - Rapid prototyping (RP)
•    Razvojna istraživanja i primena u oblasti bioinženjeringa i inženjeringa tkiva i implantanata
•    Multidisciplinarna istraživanja i primena informacionih tehnologija i RP u oblasti ekonomije, poljoprivrede, umetnosti i dizajna
•    Organizovanje obrazovnih aktivnosti
•    Izdavačka delatnost (štampani materijali, elektronska multimedijalna izdanja - CD, DVD, internet i sadržaj učenja na daljinu)

Prezime i ime email Matična institucija
true Grujović Nenad gruja@kg.ac.rs Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

•    Razvijena je saradnja sa renomiranim svetskim institucijama među kojima su: Technical University Braunschweig (Nemačka), Technical University of Athens (Grčka), Technical University of Creta (Grčka), University of Bologna (Italija), UPC Barcelona (Španija), Imperial College (UK), Harvard University (USA), IBM, Microsoft, Oracle itd.
•    Razvijene su veze sa domaćim i stranim preduzećima, kroz rad na zajedničkim projektima
•    U saradnji sa hirurzima kragujevačkog Kliničkog centra napravljen je implant grudne kosti primenom RP tehnologije
•    Studentski timovi organizovani u okviru CIT-a su ostvarili značajne rezultate na takmičenjima u oblasti informacionih tehnologija: 
    •    Prvo mesto dve godine uzastopno na državnom takmičenju Imagine Cup 2008. i 2009. i 
    •    Drugo mesto na svetskom finalu Imagine Cupa 2009. u Egiptu
•    CIT je zvanični univerzitetski centar za razvoj i primenu e-učenja (eLearning) i telekonferencije i član eLearning Task Force mreže Srbije
•    CIT je zvanični član Microsoft Dynamics Academic Alliance i IBM Academic Initiative mreža
•    Izuzetne uspehe zaposleni u CIT-u ostvarili su i u oblasti hidroinformatike, kao oblasti koju stručnjaci ovog Centra razvijaju duži niz godina
•    CIT je poznat kao regionalni lider za razvoj softvera u hidroinformatici i glavni partner Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“

  1. Kojić M., Grujović N., Slavković R. and Kojić A., Elastic-plastic orthotropic multilayered pipe deformation under external load and internal pressure, AIAA Journal, Vol.33, No.12, pp. 2354-2358, ISSN -, 1995
  2. Živković M., Kojić M., Slavković R. and Grujović N., A general beam finite element with deformable cross-section, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol.-, No.190, pp. 2651-2680, ISSN -, 2001
  3. Kojić M., Grujović N., Slavković R. and Živković M., A General Orthotropic Von Mises Plasticity Material Model with Mixed Hardening: Model Definition and Implicit Stress Integration Procedure, Journal of Applied Mechanics, Vol.-, No.63, pp. 376-382, ISSN -, 1996
  4. Mandić V., Stefanović M., Živković M., Grujović N., Mišić B., FE analysis of tube forming process with experimental verification, JAMME, Vol.18, No.1,2, pp. 303-306, ISSN 1734-8412, 2006
  5. Milos Stojkovic, Jelena Milovanovic, Nikola Vitkovic, Miroslav Trajanovic, Nenad Grujovic, Vladimir Milivojevic, Slobodan Milisavljevic and Stanko Mrvic, Reverse modeling and solid free-form fabrication of sternum implant, Australasian Physical & Engineering Science in Medicine, Vol.33, No.13246, pp. -, ISSN 0158-9938, Doi 10.1007/s13246-010-0029-1, 2010 Reverse modeling and solid free-form fabrication of sternum implant.pdf

 

Kontakt osoba
email:
gruja@kg.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac, Srbija
Tel:
+381 34 304 710
(FOS1) Natural sciences
check Computer and information sciences
(FOS2) Engineering and technology
check Mechanical engineering
keywords
Informacione tehnologije Softverski inženjering Rapid prototyping Hidroinformatika Hidroinformacioni sistemi Daljinsko upravljanje