logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
3D digitalizator Immersion Microscribe G2LX
Oprema

3D digitalizator Immersion Microscribe G2LX, CMM sistem za digitalizaciju objekata u oblasti dometa „mehaničke ruke”, maksimalno do 1.67 m sa tačnošću skeniranja 0.3 mm.