logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Computer Science Curricula Founding and Upgrading
Međunarodni

Computer Science Curricula Founding and Upgrading, TEMPUS JEP-CD-16156-2001 (2001–2004)