logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Softver za akviziciju, logičku kontrolu, filtriranje i obradu podataka prikupljenih na računarski podržanim sistemima merenja na sistemima merenja na ‚‚Vlasinskim HE’’

(SOFTVER)

Dušan Mikavica, Nemanja Branisavljević, Nenad Grujović, Zdravko Stojanović, Zoran Simić, Softver za akviziciju, logičku kontrolu, filtriranje i obradu podataka prikupljenih na računarski podržanim sistemima merenja na sistemima merenja na ‚‚Vlasinskim HE’’, Javno preduzeće ‚‚Elektroprivreda Srbije’’, Institut za vodoprivredu ‚‚Jaroslava Černi”, Beograd, 2009