logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Softver za upravljanje podacima o sistemu ‚‚Vlasinskih HE’’

(SOFTVER)

Dejan Divac, Vladimir Milivojević, Nenad Grujović, Zdravko Stojanović, Zoran Dubajić, Softver za upravljanje podacima o sistemu ‚‚Vlasinskih HE’’, Javno preduzeće ‚‚Elektroprivreda Srbije’’, Institut za vodoprivredu ‚‚Jaroslav Černi”, Beograd, 2009