logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Kastomizovani implatant sternuma

(TEHNIčKO REšENJE)

Nenad Grujović, Slobodan Milisavljević, Miroslav Trajanović, Vladimir Milivojević, Miloš Stojković, Jelena Milovanović, Nikola Vitković, Dragan Glavonjić ‚‚KASTOMIZOVANI IMPLANTAT STERNUMA’’ , Kragujevac - Niš, 2009