logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Oprema za hidroinformatiku
Oprema

Višegodišnjim radom u oblasti hidroinformatike stečena su velika iskustva sa specijalizovanom opremom. Komponente primenjenih sistema u okviru CIT-a su raspoložive za obuku i rad.