logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Softver za upravljanje podacima o sistemu HE ‚‚Đerdap 1’’ i HE ‚‚Đerdap 2‘’

(SOFTVER)

Dejan Divac, Nikola Milivojević, Nebojša Popović, Nenad Grujović, Zdravko Stojanović, Softver za upravljanje podacima o sistemu HE ‚‚Đerdap 1’’ i HE ‚‚Đerdap 2‘’, Javno preduzeće ‚‚Elektroprivreda Srbije’’, Institut za vodoprivredu ‚‚Jaroslav Černi’’, Beograd, 2009