logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Sony PCS G70P – portable system
Oprema

Oprema za telekonferenciju koju je CIT obezbedio preko brojnih učešća na međunarodnim projekatima obuhvata dva moderna i kvalitetna sistema koji čine uređaji za multipoint konferencije (Polycom VSX 7000 stacioniran u namenskoj sali fakulteta i mobilni sistem Sony PCS G70P), plazma ekrani, video projektori, digitalna tabla za pisanje, dokument kamera, audio sistem i dodatni ulazno-izlazni uređaji. Oprema pruža visoki kvalitet video konferencije i za vezu preko ISDN linije ili IP adrese. Podržani su standardni audio-video protokoli H.261, H.263, H.323 i H.320.