logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Course Development Program +, Rapid Prototyping
Međunarodni

Course Development Program +, Rapid Prototyping, WUS Austria, (2004)