logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Binokularni mikroskop, Eclipse E 100
Oprema

Binokularni mikroskop, Eclipse E 100 - br. 1001014347, Nikon (Determinacija različitih vrsta organizama - plankton, bentos)