logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Tiristorski invertor
Oprema

Tiristorski invertor, Sever. Tiristorski invertor za vraćanje energije jednosmernog generatora u mrežu sa potrebnom mernom instrumentacijom i signalizacijom. 1984 g.