logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Informacioni sistem (IS) za podršku CPCTAS – LCMB
Oprema

Informacioni sistem (IS) za podršku CPCTAS – LCMB. IS je koncipiran na sledećim principima:

  • Baziran je na osnovama savremene teorije IS, ali i na zahtevima korisnika.
  • IS je veran model realnog sistema - CPCTAS-a, u svim relevantnim informatičkim aspektima.
  • IS je uvek dostupan sa bilo kog pristupnog mesta Internet-a.
  • Administrativni i korisnički pristup su zastićeni Integritet i bezbednost podataka su realizovani višestrukim back-up om.
  • Kontinuiran razvoj IS-a u skladu sa razvojem i potrebama CPCTAS-a.
  • Osim podrške CPCTAS sistemu, IS je istrazivački poligon za unapređenje semantičkog WEB.