logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Binokularna lupa МБС-9 i binokularni mikroskop Carl Zeiss Jena
Oprema

Binokularna lupa МБС-9  i binokularni mikroskop Carl Zeiss Jena za identifikaciju insekata