logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Ekmanov bager
Oprema

Ekmanov bager (Određivanje kvalitativnog i kvantitativnog sastava bentosa)