logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
CO2 incubator MD 151 UV
Oprema

CO2 incubator MD 151 UV, Medline obezbeđuje optimalnu temperaturu, vlažnost >95% i druge uslove kao što je koncetracija CO2 i O2 potrebne za gajenje ćelija u kulturi.