logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Vodeno kupatilo, Grant JB Aqua 12 plus
Oprema

Vodeno kupatilo, Grant JB Aqua 12 plus (Zagrevanje hemikalija ili bioloških produkata)