logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Klopke za rakove, Aquaculture
Oprema

Klopke za rakove, Aquaculture (Lov rakova)