logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Ultracentrifuge SORWALL WX 80
Oprema

Ultracentrifuge SORWALL WX 80 vrši separaciju ćelijskih organela i elemenata krvi