logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Rutnerova boca 2 l
Oprema

Rutnerova boca 2 l (Određivanje kvalitativnog i kvantitativnog sastava planktona)