logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
5DT Rukavica
Oprema

5DT Data Glove Ultra je rešenje za hvatanje pokreta ruke za animaciju i virtualnu realnost. 5DT Data Glove Ultra je druga generacija 5DT-ove rukavice i bila je kompletno redizajnirana i optimizovana za poboljšanje performansi i jednostavnosti upotrebe. Ova rukavica prati savijanje prstiju kao i razmak među prstima. Savijanje prstiju se meri u 2 tačke ( prvi zglob, drugi zglob) na svakom prstu. Među karakteristikama ove komponete su:

  • Rukavica je pogodna i dizajnerski unapređena za različite veličine ruku.
  • Senzori tačnosti i osetljivosti daju čist signal, smanjuju potrebu za dodatno filtriranje.
  • Dijagnostički softver je uključen sa mogućnošću snimanja podataka rukavice.
  • Funkcije rukavice i podatci su dostupni preko 5DT Data Glove SDK.