logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Agregat za električni ribolov 1300
Oprema

Agregat za električni ribolov 1300 (Lov riba omamljivanjem radi lakših merenja i analiza)