logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Sistem za izolovano srce (Langendorf)
Oprema

- dva merača krvnog pritiska,
- dva pretvarača krvnog pritiska,
- jedan merač temperature,
- jedan senzor za merenje temperature,
- jedan ekstracelurarni pojačavač signala (EKG/puls srca),
- jedan perfuzioni uredjaj za izolovano srce (sa jednom velikom epruvetom), koji se sastoji iz sledećih komponenata: osnovna ploča, nosač, velika epruveta, pumpa za punjenje perfuzione epruvete, stimulator elektrode srčane komore, regulator gasnog pritiska, silikonske cevčice, kablovi i priključci.
- dispenzor 0,4-2 ml
- četiri kanile:
spoljašnji prečnik unutrašnji prečnik
1,5 mm 0,7 mm
3 mm 1,5 mm
4,5 mm 3 mm
6 mm 4 mm