logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Kondicioneri signala
Oprema

Kondicioneri signala, Phoenix Contact. Opseg merenog napona: 0...370V, 0...250V, 0...170V, 0...120V, 0..80V, 0..54V, 0..36V, 0..24V; Merni signal:0...10V, 0...20mA, 4...20mA /  / Opseg struja: 0.018...10A AC-DC, Izlazni signal: 0...10V, 0(4)...20mA, 0...5V. 2009 g.