logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Precizni digitalni multimetar-kalibrator
Oprema

Precizni digitalni multimetar-kalibrator, Tektronix DMM4050, merne veličine jednosmerni i naizmenični napon, jednosmerna i naizmenična struja, frekvencija, otpornost, kapacitivnost, temperatura, ispitivač pn spoja