logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Posuda za tečni azot SPECTRUM
Oprema

Posuda za tečni azot SPECTRUM za čuvanje biološkog materijala na −196 °C