logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Agregat, Electrofisher EFAG23
Oprema

Agregat, Electrofisher EFAG23 (Lov riba omamljivanjem radi lakših merenja i analiza)