logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Eppendorf Mastercycler gradient PCR aparat
Oprema

Eppendorf Mastercycler gradient PCR aparat se koristi za amplifikaciju nukleinskih kiselina, a zahvaljujući SteadySlope tehnologiji omogućava konstantno održavanje programiranih temperatura što korisniku obezbeđuje potpuno poverenje u dobijene rezultate.