logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Uređaj za elektroribolov
Oprema

Uređaj za elektroribolov (anoda i katoda) (Lov riba omamljivanjem radi lakših merenja i analiza)