logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Fotometar, Aqualytic AL400
Oprema

Fotometar, Aqualytic AL400 (Standardne hidrobiološke analize - merenje nitrata, fosfata, amonijaka u vodi)