logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Analogno-digitalni pretvarači za monitoring, automatizaciju i upravljanje merenjima pomoću kompjutera i interneta
Oprema