logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Serija od 12 Tulgren-Berlezovih aparata
Oprema

Serija od 12 Tulgren-Berlezovih aparata za izdvajanje mezo- i makro-pedofaune iz uzoraka zemljišta