logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Pulzatorna pumpa
Oprema

Pulzatorna pumpa ima sledeće karakteristke:

- regulisanje frekvencije broja ciklusa u minuti (50-120 ciklusa/min);

- regulisanje ulaznog pritiska (0-0.2 bara);-

regulisanje zapreminskog protoka (0-1.5 litara/min).

Regulacija gore navedenih parametara se ostvaruje putem kontrolera PIC 16F84.