logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Dve laminarne komore sa vertikalnim strujanjem vazduha za rad sa ćelijskim kulturama
Oprema