logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Binokularni mikroskop, Invertni br. 724395, Carl Zeiss
Oprema

Binokularni mikroskop, Invertni br. 724395, Carl Zeiss (Kvantitativna analiza planktona)