logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
3D printer Objet Alaris 30 za brzu izradu prototipova
Oprema

Objet Alaris 30 izrađuje prototipove od plastike složene geometrije, malih poketnih elemenata, debljine zidova do 0.6 mm sa visokom rezolucijom (600x600x900 dpi) i izuzetno finim detaljima visokog kvaliteta. Poseduje visoku tačnost izrade modela i oblika od 0.1 do 0.2 mm, gde maksimalna veličina 3D modela može da bude do 294x196x150 mm.

Flajer