logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Mašina za lasersko sinterovanje plastike- FORMIGA P100
Oprema

Tehnologija selektivnog laserskog sinterovanja proizvoda od plastike na osnovu 3D CAD modela. Proizvodnja dodavanjem slojeva plastičnog praha koji  se topi i spaja laserskim zrakom.

Proizvodi poseduju  garantovane mehaničke karakteristike.

Materijal: beli poliamid, alumid, karbonmid,..

Moguće farbanje i prevlačenje metalom. 

Proizvodnja 100% funkcionalnih proizvoda.

Gabariti proizvoda: 200x250x330 mm

Moguće je dodatno lepljenje više delova.