logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
ELISA čitač mikroploče RT-2100C
Oprema

ELISA čitač mikroploče RT-2100C za spektrofotometrijsko merenje absorbanci na različitim talasnim dužinama.