logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
pH metar, HANNA Combo
Oprema

pH metar, HANNA Combo (Aparati za merenje pH, elektroprovodljivosti, tvrdoće i temperature vode)