logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Merno-akvizicioni sistem PCMCI 6036E
Oprema

Merno-akvizicioni sistem PCMCI 6036E, National Instruments. Analogni ulazi:  16 SE/8 DI · 200 kS/s · 16 bits, Analogni izlazi:  2 · 1 kS/s · 16 bits, Digitalni I/O:  8 DIO, Brojači/Tajmeri:  2 · 24 bits · 20 MHz . 2007 g.