logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Bibliotečki i informatički resursi Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu
Ostalo

Brojni bibliotečki i informatički resursi Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu koji su dostupni Centru za ekonomska istraživanja, pri čemu su oni uopšteno opisani na zvaničnom sajtu Fakulteta,  http://www.ekfak.kg.ac.rs/biblioteka