logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Sušnica ST-05 50 200°C
Oprema

Sušnica ST-05 50 200°C za sterilizaciju suđa i izradu preparata