logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Zamrzivač, Gorenje
Oprema

Zamrzivač, Gorenje (Čuvanje uzoraka)