logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Sistemi za merenje brzine
Oprema

Merač brzine, Tondaj DT-6236B, kontaktno i bezkontaktno merenje brzine