logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Mikroskopska kamera, Moticam 2000
Oprema

Mikroskopska kamera, Moticam 2000, 2 MegaPixela (Mikrofotografisanje)